Mgr. Aleš Procházka – Svobodní

Předseda jihočeského krajského sdružení Svobodných,
konzervativní libertarián a patriot.

Mgr. Aleš Procházka (*1990), rodák z Písku, je absolventem Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době pracuje jako pedagogický pracovník v základním školství.

Ve svém volném čase je aktivním popularizátorem historie, především dějin 20. století. Podílí se na akcích, které mají za cíl uchovávat historickou paměť a připomínat události významné pro naše novodobé dějiny. Je také členem několika spolků zaměřených například na vojenskou historii, národní tradice, myslivost či ochranu práv majitelů zbraní.

První politické angažmá uskutečnil v roce 2010, kdy za Stranu svobodných občanů/Svobodné poprvé kandidoval do zastupitelstva města Písku, ještě jako kandidát bez politické příslušnosti. Do strany vstoupil v roce 2013. Zde se z řadového člena, v průběhu let, dopracoval až k pozici předsedy krajského sdružení, kterou zastává dosud.

V reálné politice prosazuje názor, že politik nesmí být šéfem svéprávných občanů, ale „jen“ dobrým hospodářem a správcem veřejného prostoru. Lidé podle něj musí mít svobodu a zároveň odpovědnost za své jednání, proto jim politici nesmí zasahovat do soukromí a řídit jim jejich vlastní život anebo jejich podnikání.

„Pokud bych měl definovat svou politicko-ekonomickou orientaci, pak je nutné zmínit, že vyznávám libertariánský pohled na stát a věci veřejné – tedy de facto myšlenky Laissez faire kapitalismu: štíhlý stát, který respektuje svobodnou vůli občanů; důsledná ochrana vlastnických práv; nízké daně a volný trh. Zatímco v sociálně-kulturních otázkách jsou mi blízké konzervativní hodnoty – např. podpora rodiny na úkor ústavní péče, přirozená vážnost k tradicím a vlasti či respekt k antickým a židovsko-křesťanským kořenům Evropy.“