Profil

O mně

Narodil jsem se v roce 1990 v Písku. Po absolvování písecké Střední zemědělské školy, oboru Ekologie a ochrana krajiny, jsem nastoupil na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. V současné době pracuji jako vychovatel.

Politická minulost a současnost

Před vstupem do Svobodných (2013) jsem nebyl členem žádné politické strany. V březnu 2015 mne jihočeští členové zvolili místopředsedou jihočeského krajského sdružení Strany svobodných občanů.

Zájmy a koníčky

Mé zájmy se týkají především česk(oslovensk)ých dějin. Od bájných dob, přes husitství, období kolem první republiky, obě světové války až po konec ČSSR. A vlastně do současnosti. Tento zájem spojuji se společenskou angažovaností – jsem aktivním členem několika spolků, které jsou činné především v jižních Čechách a na Písecku. S tím souvisí i ocenění mého konání, kdy mi v červnu 2012 předsednictvo Asociace nositelů legionářských tradic udělilo pamětní medaili k 70. výročí operace ANTHROPOID (1942), za práci pro zachování paměti národa v oblasti novodobé české historie. Kromě toho mě zajímá i politologie a politická filosofie.