Otázky & odpovědi

Dotaz: Jaký máte názor na migraci?

Odpověď (Aleš Procházka):  Migrace pokud je regulovaná a pod kontrolou, tak za určitých podmínek (přizpůsobení se hostitelské zemi, naučení se jazyka, přijmutí domácí kultury) lze tolerovat. Ovšem nelze tolerovat to co nyní postihuje Evropu – nekontrolovatelná imigrace lidí z naprosto netolerantního kulturního prostředí. To se musí za každou cenu zastavit.

Dotaz: Jde ještě naší republice vrátit samostatnost?

Odpověď (Aleš Procházka): Jde. Ale lidé musí chtít. Musí přestat volit strany, které mají podíl na tom, že jsme o naši samostatnost přišli. A samozřejmě nejlépe se v boji za naši samostatnost aktivně angažovat (možností je celá řada). Budiž nám příkladem národní obrození a boj o československý stát na začátku 20. století.