Bc. Aleš Procházka – Svobodní

Konzervativní libertarián, patriot a předseda jihočeského krajského sdružení Svobodných.

Aleš Procházka je absolventem Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na Písecku působí jako pedagogický pracovník. U jihočeských Svobodných byl v letech 2015 – 2019 místopředsedou krajského sdružení. Před vstupem do Svobodných, v roce 2013, nebyl členem žádné politické strany ani hnutí. Své aktivní politické angažmá začal v roce 2010, kdy za Svobodné poprvé kandidoval do zastupitelstva města Písku, co by ještě kandidát bez politické příslušnosti. Ve svém volném čase se zabývá historií, turistikou, politickou filosofií či digitálními médii.

„Pokud bych měl definovat svůj politicko-ekonomický pohled na svět, pak je nutné zmínit, že vyznávám libertariánský přístup k pojetí státu (nízké daně a volný trh, obrana soukromého vlastnictví, minimální stát a omezená moc politiků – de facto myšlenky Laissez faire), zatímco v sociálně-kulturních otázkách se hlásím se ke konzervativismu (podpora rodiny, úcta k tradicím a vlasti, respekt k pohansko-křesťanským kořenům Evropy).“