Bc. Aleš Procházka – Svobodní

Konzervativní libertarián, patriot a předseda jihočeského krajského sdružení Svobodných.

Aleš Procházka (*1990), rodák z Písku, je absolventem Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době pracuje ve školství, jako pedagogický pracovník. Své aktivní politické angažmá začal v roce 2010, kdy za Stranu svobodných občanů/Svobodné poprvé kandidoval do zastupitelstva města Písku, co by ještě kandidát bez politické příslušnosti. Do strany vstoupil v roce 2013. V letech 2015 – 2019 byl místopředsedou jihočeského krajského sdružení. Ve svém volném čase se zabývá historií, turistikou, politickou filosofií či digitálními médii.

„Pokud bych měl definovat svůj politicko-ekonomický pohled na svět, pak je nutné zmínit, že vyznávám libertariánský přístup k pojetí státu (nízké daně a volný trh, obrana soukromého vlastnictví, minimální stát a omezená moc politiků – tedy myšlenky Laissez faire), zatímco v sociálně-kulturních otázkách se hlásím se ke konzervativismu (podpora rodiny, úcta k tradicím a vlasti, respekt k pohansko-křesťanským kořenům Evropy).“